Detta är registret och dataskyddsförklaringen i enlighet med DELE Technology Oy: s personuppgiftslag (avsnitt 10 och 24) och EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Beredd 07.12.2020 Senaste ändring 08.12.2020.

Styrenheten

Namn: Dele Technology Oy

Företags-ID: 3171071-8

Adress: Muonamiehentie 10

Postnummer: 00390

Postkontor: HELSINKI

E-postadress: contact@dele.io

Person som ansvarar för registerärenden

Företag: Dele Technology Oy

Namn: Johanna Tuominen

E-post: johanna@dele.io

Dataskyddsombud

Företag: Dele Technology Oy

Namn: Johanna Tuominen

E-post: johanna@dele.io

Syftet med registret

De insamlade personuppgifterna används:

För kundautentisering och åtkomstkontroll. För att leverera beställningar från registrerade användare och upprätthålla och utveckla kundrelationer.

Grund för datainsamling och bearbetning

Kunddata samlas in och bearbetas med kundens samtycke eller för att genomdriva ett avtal med kunden.

Registrets informationsinnehåll

Personens fullständiga namn, adressinformation, orderspecifik fakturerings- och leveransadressinformation, e-postadress, telefonnummer, eventuellt användarnamn och lösenord och information om kundens köpbeteende som samlas in via vår webbplats.

Datalagringsperiod

Personuppgifter lagras så länge som det behövs för att genomföra avtalet med kunden eller för att utveckla kundtjänst.

Regelbundna informationskällor

Registret samlar in information:

Från personen själv. Register som hålls av myndigheten inom de gränser som är tillåtna enligt lag (t.ex. ytj.fi). Data samlas också in med Google Analytics analysverktyg.

Regelbundna avslöjanden och överföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Informationen avslöjas inte regelbundet utanför företaget. Vissa tredjepartsleverantörer av tjänster eller programvara kan lagra information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vid behov kan vi lämna ut nödvändig information till tredje part för leverans- och marknadsföringsändamål. Vid behov lämnar vi information till myndigheterna.

Användning av kakor

Vi använder den så kallade kakfunktionen. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på en användares dator, vilket gör det möjligt för webbansvariga att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, för att göra det lättare för besökare att logga in på webbplatsen och sammanställa aggregerad information om besökare . Med denna feedback kan vi kontinuerligt förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem så att vi kan förse våra kunder med information och tjänster skräddarsydda efter deras individuella behov.

Om användaren som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovanstående information via cookies tillåter de flesta webbläsarprogram att du inaktiverar kakefunktionen. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningar.

Det är dock bra att komma ihåg att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de sidor vi underhåller och de tjänster vi tillhandahåller fungerar korrekt.

Registreringssäkerhet

Uppgifterna överförs via en SSL-säker anslutning.

Elektronisk data skyddas av en brandvägg, användarnamn och lösenord.

Tillgången till uppgifterna är begränsad till de personer som är anställda av den registeransvarige som behöver uppgifterna under sina uppgifter.

Automatiskt beslutsfattande

Inga automatiserade individuella beslut (artikel 22 i EU: s dataskyddsförordning) tas.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig begäran om inspektion måste skickas undertecknad till den person som är ansvarig för registreringsärenden.

Rätten till inspektion är gratis upp till en gång per år.

Den registrerade har rätt att begära korrigering eller radering av felaktiga eller föråldrade data eller överföring av data från ett system till ett annat. Han har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU: s dataskyddsförordning.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt tidigare samtycke till behandlingen av uppgifter eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Den registrerade har också rätt att förbjuda användningen av hans data för direkt marknadsföringsändamål.