Villkor för garanti

I allmänhet har våra produkter en 2-års garanti med undantag för specialprodukter som förtestade produkter (processorer, grafikkort, minnen etc.), och förinstallerade ersättningslösningar (t.ex. grafikkort) med en garanti är begränsad till tre månader om inte specifikt anges. I dessa bör garantiperioden kontrolleras i produktbeskrivningen. Se även de särskilda garantivillkoren för förinställda maskinpaket i produktbeskrivningen.

  • Garantin börjar alltid från inköpsdatum. Som en allmän regel ersätter vi en defekt produkt med en liknande eller ersättningsprodukt med liknande egenskaper.
  • Garantin för den ersatta produkten startar inte från början utan fortsätter enligt det ursprungliga inköpsdatumet.
  • Garantin täcker inte defekter orsakade av slitage, programvara, kundens egen installation eller driftsfel.
  • Garantiprodukten måste alltid vara i sitt ursprungliga skick. Eventuella ändringar av produkten av kunden kommer att ogiltigförklara garantin för produkten.
  • I monterade maskinpaket ligger ansvaret för kostnaderna för att ta reda på den defekta delen hos förpackaren.

För garantireturer måste du alltid först fylla i "godkännande för att återlämna varor"-ansökningsblanketten på vår hemsida för att informera oss om eventuella fel. Du kommer att få mer detaljerade returinstruktioner i retur e-post. Vi kontrollerar alltid produkten först för den rapporterade defekten. Returer måste åtföljas av kontaktinformation, en defektrapport och en kopia av kvittot. Returer måste packas noggrant. För en omotiverad garantiavkastning tar vi ut en hanteringsavgift på 20€, samt leveranskostnader som tas ut av Posti. Eventuella servicekostnader debiteras också om produkten har en egen auktoriserad garantiservice.

DELE Nordic tar inget ansvar för olyckor eller materiella skador som orsakats av heminstallation eller användning av specialprodukter som luft -, vatten-och kompressorkylprodukter. Produkterna är avsedda för installation och korrekt användning av experter och proffs. 


Garantiretur

Om du upplevt problem med din produkt eller om defekter har uppkommit under garantiperioden kan du göra en garantireturnering. Innan du lämnar tillbaka produkten bör du dock se till att den är korrekt installerad och ansluten.

Följ dessa steg för att göra din garanti retur lätt:

  • Se till att garantiperioden inte har utgått, kolla antingen från kvittot eller via kundkontot.
  • Skicka in garantireturförfrågan med formulären här

Se till att ge den mest exakta beskrivningen av produktdefekten och hur problemet uppstod

  • Du kommer att få ett e-postmeddelande med detaljerade instruktioner om din garantiretur.

Ifall du har några ytterligare frågor, kan du kontakta oss här